Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 1 czerwca 2019 roku

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A  –  orkiestry dęte,

                B  –  pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest (będzie podany w późniejszym terminie).

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.